บุคลากร

รูปอ.โย่ง4

ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

Untitled

ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

รูปอ.จ๊ะ

ดร.สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

รูปอ.ศรีมา

อาจารย์ศรีมา  แจ้คำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ ,หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

อ.แอน

อาจารย์กมลวรรณ  จิตจักร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

11165317_472986989525538_5502747692891302656_n

นางสาวนลินนิภา  เพ็งผล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

โฆษณา