โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนกิจกรรมที่ ๔ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

SAM_1725 - Copy SAM_1680 - Copy SAM_1681 - Copy SAM_1683 - Copy SAM_1713 - Copy SAM_1696 - Copy SAM_1695 - Copy SAM_1692 - Copy SAM_1691 - Copy SAM_1718 - Copy SAM_1727 - Copy SAM_1728 - Copy SAM_1736 - Copy SAM_1752 - Copy SAM_1751 - Copy SAM_1742 - Copy SAM_1741 - Copy SAM_1737 - CopySAM_1776 SAM_1777 SAM_1780 SAM_1794 SAM_1799 SAM_1803 SAM_1805 SAM_1813SAM_1907 SAM_1913 SAM_1914 SAM_1917 SAM_1918 SAM_1919 SAM_1920 SAM_1922 SAM_1923 SAM_1924 SAM_1930 SAM_1935 SAM_1936 SAM_1939 SAM_1943 SAM_1952 SAM_1958 SAM_1961 SAM_1983 SAM_1985 SAM_1987 SAM_1989 SAM_1990

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s