กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ และพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาทรัพยากรพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s