สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159

หรือโทร 090-3801970  อ.ศรีมา แจ้คำ / หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

และ  081-6538091  ใหม่ / เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการประจำสาขาฯ

Email : energybangpra@gmail.com หรือ maijung1988@gmail.com

 

 

โฆษณา